23 август 2017 г.

Изследване Девето: Информация, пропаганда и когнитивен дисонанс – Светът на Оруел и Бърнейз - СТАМАТ

Изследване Девето:
Информация, пропаганда и когнитивен дисонанс – Светът на Оруел и БърнейзОкултната семантика на словесността. Двусмислието поражда когнитивния дисонанс. Манипулативната пропаганда – методът на Криптокрацията.


Днес, всички ние, имаме небивалата привилегия да живеем в изключително време. Време, в което почти всякакъв вид информация и знание е само на едно докосване от притежаващия компютър с интернет свързаност. Време, в което в почти всяко „цивилизовано” домакинство, с изключение на това на автора, има телевизионни приемници, със стотици „развлекателни, образователни и научни програми“. Време, в което на почти всеки „се дава образование”, достатъчно му единствено, за да борави с машинариите, обслужващи „невиждания напредък” на Човечеството. Но от друга страна, съвремието е най-лъжовното и измамно време, което някога е съществувало. Време на ежедневни политически и икономически машинации, манипулации и интриги, на нижещи се един след друг политически и икономически провали и разруха, време на неизброими войни, на стотици милиони невинни жертви и на неизмеримо страдание.

Окултната семантика на словесността

„Знаците и символите управляват света, а не думите и законите.”
Конфуций (551-479 година преди Христа)

***

През последните няколко десетилетия, чрез масмултимедийно пропагандиране и посредством широкото навлизане на информационните технологии, бе създадена една нова социална прослойка, на която Илюминатския елит възлага изключителни надежди да стане гръбнака на Трансхуманизма* [1] – въображаемото технологично осъществяване на новия вид „еволюирал” Човек.


Технократите от тази прослойка, която все още е не дотам социумно определена, считат себе си за всезнаещи и меродавни по всякакъв вид въпроси, като това тяхно самомнение е насадено и развивано от пропагандната машина, обслужваща войнстващия Елит. Постоянно излъчваните по масмултимедийните канали и сайтове викторини, игри на „знаещите” и игри за пари и награди култивират у съвременника възхита и преклонение към онези, запаметили енциклопедичните данни, както и същевременен стремеж за поглъщането им. Това, за което последните не си дават сметка, е по какъв начин тези данни са намерили място на страниците на печатните или интернет енциклопедии, като Уикипедия например, както и какво означават самите думи „информация”, „енциклопедия”, „пропаганда”, както и много други подобни, заливащи съзнанието на телезрителя, радиослушателя и вестникочитателя.


Съвременникът би се зачудил твърде много, разбирайки че зад повърхностното значение на много от ежеминутно изливащите се от масмултимедиите думи има една друга, скрита семантика. А как да открием истинското значение на думите? По думите на Конфуций, знаците и символите са основополагащи, а не словесността. Но дори и по негово време, когато Човеците в голямата си част са били неграмотни и когато не е съществувала световноразпространена мултимедийна свързаност, посредством която да се правят изследвания, думите са имали окултна, което означава скрита, семантика. В днешно време, всички ние живеем потопени в знаци, символи и думи с окултно значение, изпращащи ни подсъзнателни послания, което вече много от нас разбират и нарочно и съзнателно избягват тяхното влияние. Един от най-ерудираните изследователи на окултните значения на символите и думите е строго забраненият и преследван Джордан Максуел (https://jordanmaxwellshow.com). И въпреки че и той вероятно е Масон, за да му се позволи да изследва в тази област, гоненията срещу него, заради огласяването на разкритията му достигнаха връх преди няколко години, когато цялата му собственост, предишния му интернет сайт, заедно с всичките му книги и авторски права бяха „законно” откраднати от подставени лица на войнстващият Елит.

Днес, ние постоянно търсим помощта на енциклопепиите, като  през последното десетилетие интернет търсачките, Уикипедия и други подобни, вземат превес. Но какво означава думата „енциклопедия”? Думата се появява през 30-те години на ХVІ-ти век и е неправилно прочетен и транслитериран от Латински преводачи Гръцки термин γκύκλιος παιδεία” (йекийос педия), който дословно означава „кръгово образование” или „обучение в кръг”, и се използва, за да определи най-общото начално образование при отглеждането на деца в Стара Гърция. Нарочната погрешна употреба на този израз за обозначаване на книги, събрали мъдростта и съдържащи уж най-важните знания на Човечеството и до днес – 500 години след грешното му транслитериране, насочва логически разсъждаващия изследовател само към един-единствен извод. И този извод е, че грешка не съществува!!!

Книгите и сборниците, наречени Енциклопедии, не съдържат абсолютно никакво истинско познание, а са издавани и разпространявани само, за да мамят и лъжат читателите им, като им се втълпява от пропагандната машина на Елита, че това е висшата точка на Човешкото знание и мъдрост. Всъщност, тези книги са залъгалки за възрастни и съвсем естествено са сборници с лъжи и измами от същия вид, с каквито родителите например залъгват детето си, че ще го открадне Торбалан, ако прави бели, или че Дядо Коледа ще му донесе подарък, ако е послушно.

Уповаването, позоваването и изучаването на книги, издадени от войнстващият Елит, работил усърдно столетия наред, за да ни пороби напълно, е равносилно на това да отвориш вратите на обсадената си крепост и да поканиш на гости врага на чаша чай и партия шах, за да си почине. Ние, Човеците, най-после трябва да разберем, че сме тук, на тази  Плоска Земя и по това време, защото тук и сега се води една борба. И тази борба не е между различните народи или вероизповедания, или раси! Не! Тази борба е за нашите Души! Човекът има само един враг и този враг е Илюминатската върхушка, която го гнети и поробва от столетия!

Съвременните значения на думата „информация” са многостранни и влизат в системата от понятия и дефиниции във Философията, Физиката, Информатиката и така нататък. За целите на нашето изследване, обаче, е нужно да разгледаме семантиката на думата такава, каквато е използвана от масмедиите, като например в словосъчетанието „средства за масова информация”. Думата навлиза в Българския език от Западноевропейските езици, но произлиза от Латинския глагол „informare” [in- „във”+ forma „форма”], означаващ „оформям, придавам форма“, откъдето Латинското отглаголно съществително „informatio” добива значението „инструкция, учение, доктрина, формиране на ума“. Следователно, окултното значение на думата „информация” е „формиране на ума, оформяне на ума, съгласно дадена инструкция, учение или доктрина“, или по-просто казано, тя може спокойно да бъде заместена с думата „индоктринация“. Което означава, че всяка информация изменя нашите умствени, психически и душевни нагласи и състояния, което е търсената и преследвана цел от онези, които искат по един или друг начин да повлияят на съзнанието ни.

Думата „маса”, „масов” идва в Българския език от Западноевропейските езици, но произлиза от Латинската дума „messa”, означаваща „меса, литургия, служение“, но също така и „ожънат, събран“. Значението й идва също от думата на късен Латински „missa” – „пускане в края на литургията“, означаваща също и „сбирщина, множество, убит“, както и „тонът, звучащ от рог, когато жертвата е убита“, и е свързана през Гръцката „maza” – „ечемичена питка“, с „massein” – „омесвам, споявам“. Следователно, окултната, или скритата, семантика на думата „маса (масов) е „омесване или спояване на Човешко множество по време на служение, където някой или нещо ще бъде пожертвано или убито“.

Точно такъв е и окултният смисъл на събиранията на огромни Човешки множества на едно място, а именно, извършването на определено ритуално жертвоприношение към скритите за сетивата окултни сили. При политически демонстрации, протести и размирици по площадите и улиците на мегаполисите, където царят насилието, хаосът, страхът и яростта, както и при футболни, ръгби и хокейни мачове по стадионите и арените, където владеят агресията и отмъщението, тоест ниските вибрации и низките страсти, енергията, излъчвана от Човешките същества извършва Сатанинско служение или Черна литургия на Демоничните същности от нисшия Астрал и тогава непременно някои ще бъдат „ожънати”, тоест убити, и нещо ще бъде пожертвано, най-често свободите и щастието.

Когато се провежда определен Духовен ритуал, то енергиите, вибрациите и същностите, извикани от Астрала зависят изцяло от Духовния водач, както и от мястото, на което се извършва служението. Светлите Духовни пастири правят служения на места с високи вибрации и тогава радостта, щастието и ползите са много. Но, от друга страна, има Демонични сборища и служения на места с ниска, тъмна и смъртна енергия, които не биха донесли никаква полза на участващите, а тъкмо напротив – биха имали пагубни последствия. В този ред на мисли, авторът не препоръчва посещаването на служения по гробища, мрачни черкви и катедрали, тъй като те нямат благотворно въздействие върху живите Човеци! Служенията всред отворени пространства, на места на силата, където Земята приема специфичните енергии на Небесната Твърд, винаги оказват оздравяващо и извисяващо Духа въздействие.

Думата „средство” означава, както „похват, начин на действие, чрез който се постига някаква цел, като се използва всичко необходимо”, така и „оръдие, приспособление или предмет, необходим за осъществяването на определена дейност”

И така, Човекът, тръгнал по пътя на Истината, когато чуе или прочете словосъчетанието „средства за масова информация”, тъй като то съдържа чужди думи, трябва да го изтълкува по следния начин: „оръдията, осъществяващи ритуала на окултно жертвоприношение, с цел оформяне на ума, съгласно дадена инструкция, учение или доктрина.”Ето, сега вече сме разкрили, каква е причината „новините” по всички Масонски масмултимедийни канали да излъчват, иначе казано, да ни облъчват само с насилие, страх, психоза, убийства и лееща се кръв на всеки двадесет минути. Причината е повече от очевидна: защото по такъв начин те отслужват Черна литургия на олтара на тъмните сили на насилието, страха и смъртта, тоест извършват окултно жертвоприношение, като принасят в жертва самите нас, обръщат Сърцата ни от Доброто, Светлината и Любовта и ги потапят в тъмнина, страх, кръв и смърт, като по този начин оформят умовете ни, нашите мисли, желания и копнежи, съгласно Демоничното учение и Доктрината на тъмнината и злото.

И всичкото това знание се съдържа в скритата, окултна семантика на словата, която определя и двусмислената им употреба от масмултимедийте и от слугите на войнстващия Илюминатски елит. Ето, един ярък пример от реч на кой да е политик, без значение от коя партия и без значение в коя Държава, тъй като съдържанието би било еднакво, а той, днес, би казал следното: „Обществото като цяло, както и всеки един гражданин, трябва да пожертва свободите си, за да има мир”.

Но как някой би повярвал на подобен логически оксиморон?! Та нали, когато пожертваш Свободите си, ти ставаш РОБ, а как е възможно, ако сме РОБИ да има МИР?!Двусмислието поражда когнитивния дисонанс

Двусмислената употреба на думите от днешните масмедии е разкрита още преди седемдесет години от великия Английски писател, есеист, журналист и критик Джордж Оруел (1903–1950), чието истинско име е Ерик Артър Блеър. Баща му бил 33-та степен Масон от „Стария и Приет Шотландския Ритуал“ и не чак толкова далечен роднина на Тони Блеър – 33-та степен Масон, който е член на Ложата Стъдхолм, Ложата Гроув, член на Фабианското общество и член на Билдербергите. Джордж Оруел завършил Итън Колидж – добре известен Илюминатски образователен център, обучил 19 Британски Министър-председатели, включително Дейвид Камерън – Масон и член на Билдербергите. Преподавателят по Френски език на Оруел в Итън Колидж бил Олдъс Хъксли – небезизвестният автор на „Смел нов свят” (Brave New World) и там те станали приятели за цял живот. Хъксли въвел Оруел във Фабианското тайно общество – една от основните маши на войнстващия Елит за създаването на Новия Световен Ред, имащо също така и обществена фасада. От своя страна, бащата на Оруел разкрил пред сина си целия дневен ред на Илюминатите за поробване на Човечеството, включително и факта, че това е планирано десетилетия по-рано.

Но с времето Оруел ставал все по-разочарован от методите на Тайните общества и „прекрасното” бъдеще, което те готвели за обикновения Човек и решил да опише техните намерения в книги-предупреждения. През 2008 година, „Дъ Таймс” го нарежда на второ място в класацията си „50-те най-големи Британски писатели след 1945 година”. Той става много известен с алегоричната си новела-басня „Животинска ферма” от 1945 година, но Световната му слава идва с дистопичния роман „1984”, написан през 1948 и публикуван през 1949 година. В него той описва зашеметяващо точна и до подробности плашеща картина на днешното общество. Идеите, понятията и неологизмите от тази книга са навлезли във всички съвременни езици и са безмилостно експлоатирани от Холивудската машина за пари: „Големия Брат” (Биг Брадър), „двумисъл”, „мислопрестъпление”, „новоговор” и така нататък. „1984“ обезсмърти името на автора си и днес вече с думата „Оруелски“ описваме дистопичния Свят, в който живеем – Свят на превръщане на официалната политическа и икономическа измама, тайното наблюдение и следене на всеки Човек от „Големия брат”, както и фалшифицирането на миналото в ежедневна бюрократична практика на полицейската Държава, посредством манипулиране на обществените нагласи, нарочно предизвикано разделение помежду Човеците и пропаганда, непрекъснато изливана от Масонските масмултимедии, пораждащи когнитивен дисонанс в безкритично отворените умове на нищо неподозиращите.

“Политическият език има за цел да направи лъжите да звучат достоверно, а убийствата – почтено, и да придаде солиден вид на празните приказки.” – Джордж Оруел

Предречените от Джордж Оруел и вече случили се събития и обстоятелства са много, а в следните цитати от „1984” прозорливият и Освободен ум ще види нашето време:

„Биг Брадър те наблюдава.“
„Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила.“
„Който контролира миналото - контролира бъдещето. Който контролира настоящето - контролира миналото.”
„Ако искате картина на бъдещето, представете си военен ботуш, стъпил върху човешко лице – завинаги.“
„Докато не се осъзнаят, те никога няма да въстанат, а не ще се осъзнаят, преди да са въстанали.“
„Власт означава да разкъсаш човешките умове на парчета и отново да ги сглобиш в нови форми по твой собствен избор.“
„Партията се стреми към власт, изключително заради самата себе си. Ние не се интересуваме от добруването на другите, ние сме заинтересовани единствено от властта, чистата власт... Властта не е средство, тя е крайната цел. Никой не установява диктатура, за да защити някоя революция, но той прави революция, за да установи диктатура. Целта на преследването е самото преследване. Целта на мъчението е самото мъчение. Целта на властта е самата власт.“
„Ако искаш да пазиш тайна, трябва да я скриеш и от себе си.“
„Двумисъл е силата да поддържаш в своя ум две противоречащи си убеждения и да ги приемаш и двете едновременно.“

Абсурдът на горните цитати е само привиден, тъй като, ако се вгледаме в настоящето с трезв и критичен поглед, ние ще открием, че те го описват извънредно точно. Този абсурд, всъщност, представлява състояние на Човешката психика и се нарича когнитивен дисонанс.

Когнитивният дисонанс е придобиване или насилствено насаждане на психологически конфликт, в резултат на едновременното принудително поддържане на несъвместими знания, вярвания и нагласи, имащ за цел умъртвяването на логичното мислене, критичното изследване и свободата на концепциите, като накрая поробва изцяло Човешкото същество.

Правейки откровен и честен преглед на живота си, ще разберем, че огромната част от възгледите ни за Света са продукт на когнитивния дисонанс, породен от начина ни на мислене. Всички са отвратени от продажните, корумпирани, алчни, безнравствени и безкруполни политици, внедрени от Масонските Ложи във властовите структури за цял живот, които се интересуват само от собственото си обогатяване, но всички винаги отиват да „гласуват” –  това е когнитивен дисонанс.

Политиката, в действителност, е играта на свръхбогатите непрекъснато да мамят бедните, за да стават все по-богати и все по-властни, чрез заграбените от бедните богатства, докато бедните стават все по-бедни и по-заробени от тях – Аристократичните и банкерските династии!

Виждаме как приятели и близки се разболяват от рак или от други страшни болести и умират без време твърде млади, заради тютюнопушене, заради злоупотреба с алкохол или легални и нелегални наркотични вещества, заради неправилно хранене и ежедневно преяждане с тежки, мазни, пържени храни и месо, които повишават нивото на холестерола и увеличават многократно риска от сърдечно-съдови заболявания и инфаркт на миокарда, като същевременно с това стават причина за появата на костни и ревматични заболявания и подагра, но все пак, отивайки по няколко пъти годишно на погребения на младите си приятели, ние упорито си затваряме очите и ума пред тези факти и продължаваме да се тъпчем с месо, да се напиваме безпаметно и да пушим, докато не можем да си изречем името от тютюнджийската кашлица – това е когнитивен дисонанс!Никога, никъде не е живял Човек, който да види, да чуе или да усети с другите си сетива, че Земята се върти около себе си с 1666 километра в час и безспирно лети и се лута насам-натам в пространството в няколко различни посоки с умопомрачителните 3 036 870 км/ч постоянна скорост в продължение на 4 МИЛИАРДА години! Тъкмо напротив, от хилядолетия, чак до днес, винаги, всеки Човек е възприемал със сетивата си и с цялото си същество, че Земята под краката му е равна, плоска и неподвижна (освен по време на земетресение), но днес, тъй като още от лековерна детска възраст, насилствено сме заставени от „Образователната система” и от масмултимедийте да приемем, че Земята е кълбовидна и се върти и лети в пет различни направления с невъобразими за представите ни скорости, то ние преживяваме дните си в небивал до днешните времена когнитивен дисонанс, който разкъсва и гнети Душите ни!Няма Човек на този Свят, който да се стреми към страданието или да иска да бъде осакатен, или да желае да стане инвалид, или да копнее да бъде убит, но НИЕ ежедневно най-безсъвестно и без угризения, но дори с радост утоляваме настървението си и удовлетворяваме в умопомрачение жаждата си за кръв с животинска плът, като подлагаме на страдания и изтребление МИЛИОНИ ЧУВСТВАЩИ СЪЩЕСТВА – наши другари на тази Земя – абсурдно жесток когнитивен дисонанс!Да живее в мир и щастие и да благоденства всред радостта, смеха и обичта на близки и роднини е лелеяна мечта на всеки от нас! И няма Човек на този Свят, който да се стреми към страданието или да иска да бъде осакатен, или да желае да стане инвалид, или да копнее да бъде убит, ала онези, които предоставят умовете и Душите си на Масонските масмултимедии, за да бъдат непрекъснато заливани с реки от кръв, насилие и страх, да бъдат обстрелвани от омраза и изправяни и насъсквани срещу себеподобните си, заживяват обградени от политическа, етническа и расова непоносимост, ненавист и злъч, като желаят унищожението на всичко, което не са способни да разберат и копнеят страданието и смъртта на всеки Човек, който е различен по народност, раса, вероизповедание или убеждения от тях! Тези безумци разрушават живота си, чрез най-демоничния, бездуховен и нечовешки когнитивен дисонанс!


Манипулативната пропаганда – методът на Криптокрацията

Учудването и изумлението на нашия съвременник биха нарастнали твърде извънмерно, четейки последните езотерични умозаключения, вследствие употребата на тежки думи и взаимосвързаността на толкова страховити факти на едно място, та вероятно напълно би го разконцентрирала и за да не го изгубим завинаги, нека веднага приведем в доказателство откъс от началото на Глава Първа от книгата Пропаганда” на Едуард Л. Бърнейз – бащата на Пи Ар-а, доайенът на рекламата и създателят на лица в политиката и масмедиите.„Съзнателното и интелигентно манипулиране на организираните навици и мнението на масите е важен елемент в демократичното общество. Онези, които ловко управляват този невидим механизъм на обществото съставляват невидимото правителство, което е същинската ръководна сила в страната ни.

Ние сме управлявани, нашите умове са моделирани, вкусовете ни формирани, идеите ни внушавани предимно от хора, за които никога не сме чували. Това е логичен резултат от начина, по който е организирано демократичното ни общество. Огромна численост човешки същества трябва да си сътрудничат по този начин, ако искат да живеят заедно като гладко функциониращо общество.

Нашите невидими управляващи, в много случаи, не са наясно относно самоличността на колегите си в скрития кабинет. Вероятно, би било по-добре, вместо пропаганда и особени становища, да има комисии от мъдреци, които ще избират управниците ни, ще диктуват поведението ни, насаме и в обществото, и ще вземат решения вместо нас относно най-хубавите дрехи, които да носим и за най-добрите храни, с които да се храним.”

Из книгата „Пропаганда”, издадена през 1928 година.


Думата „пропаганда” е Италианска и идва от Латинския глагол „propagare” – „размножавам, разпространявам, развъждам“, като представлява негова герундив форма и означава „този, който ще се размножава, разпространява“. Думата за първи път е използвана за целите на един административен орган на Католическата църква, създаден през 1622 година, наречен „Congregatio de Propaganda Fide“, тоест „Конгрегация за размножаване (разпространяване) на вярата”, или неофициално наричан просто „Пропаганда“. Дейността на този орган била насочена към „развъждане” на Католическата вяра в не-католическите Държави. В края на ХVІІІ-ти век, терминът вече се използвал в светските дейности, а от ХІХ-ти век добива негативен смисъл, когато започва употребата му в политическата сфера. Преди и по време на Първата Световна Война се водят засилени пропагандни кампании от страна на всички воюващи.

Едуард Луис Джеймс Бърнейз (1891–1995) е Австро-американец, роден във Виена от Еврейски родители. И чрез двамата си родители Бърнейз бил племенник на Зигмунд Фройд, който пък бил член на Виенския филиал на Масонската Ложа B'nai B'rith (Б'най Б'рит) от Септември 1897 година. Майка му била сестрата на Фройд – Ана, а баща му, Илай Бърнейз, брат на съпругата на Фройд – Марта Бърнейз. През 1892 година семейството му се преместило в Ню Йорк, където той учил, като през 1912 година завършил университета Корнел. Бърнейз започнал работа като наемен рецензент за ПРЕСАТА, а основен негов клиент станал оперната суперзвезда Енрико Карузо. Този факт, както и световноизвестния чичо-масон явно предразположили слугите на войнстващия Илюминатски Елит да го вербуват за целите на военната пропаганда в Комитета по Обществена Информация на Президента Удроу Уилсън през Първата Световна Война. След като присъствал на Парижката мирна конференция неговите господари му поставили задачата да изработи методология за управление на Човешките маси и в мирно време. Той комбинирал идеите на Густав Льобон и Уилфред Тротър за „психологията на тълпата“ с психоаналитичните идеи на чичо си, Зигмунд Фройд, за „безсъзнателните, ирационални импулси“, като по този начин успял да изгради съвършената машина за  манипулация на Човека, който той разглеждал като ирационален и опасен, в резултат на така нареченото „стадно чувство”, описано от Тротър.

По време на Първата Световна Война, думата „пропаганда” била използвана от Германската военна машина, което сложило негативен отпечатък при употребата й в Държавите от Антантата, поради това Бърнейз измислил понятието „Връзки с Обществеността” (PR). Той смятал, заявява дъщеря му, Ан, в интервю пред BBC, че „не трябва да се разчита” на демократичните решения на обществото и се страхувал, че Американската общественост „може много лесно да гласува за неправилния човек или да поиска нещо погрешно, така че тя трябва да бъде ръководена отгоре.” Ан казва, че баща й вярвал в „просветения деспотизъм”. Този същият Просветен деспотизъм, който Илюминатите планомерно и постепенно въвеждат, чрез слугите си навсякъде по Света и е станал широкоизвестен под названието Нов Световен Ред.

Бидейки Евреин, той бил особено загрижен за осъществяването на Еврейския Световен Заговор и в този смисъл усилията му могат да бъдат разглеждани като изпълнение на задачите поставени в Протоколите на Ционските мъдреци, адаптирани към съвременната Световна корпоративна масмултимедийна култура. Прилагайки на практика идеите на психоанализата, той разработва методология, въздействаща пряко на подсъзнателните нагласи в целевите групи и подтикваща индивидите в тях неосъзнато и сляпо, не на основата на рационалните нужди, а на базата на имплантирани в умовете им, посредством масмултимедийни активни мероприятия, ирационални желания и нагони, да купуват продукти, в услуга на корпоративните интереси или да действат съгласно предварително начертан политически план.
Още по време на войната, манипулацията върху нагласите в Американското общество процъфтявала благодарение на Бърнейз и екипа му, състоящ се от: Уолтър Липман, член на Съвета по Международни Отношения (CFR), медийния магнат Лорд Ротмиър (Харолд Хармсуърт) и Лорд Нортклиф. Финансирането идвало на първо място от Британската Кралска династия, както и от фамилния тръст на Рокфелерови, а няколко години по-късно и от Ротшилдовата династия, с която Лорд Ротмиър бил свързан чрез брак. Фактът, че членовете на екипа имали връзки с Групата на Кръглата маса, с Оксфордската клика на Лорд Алфред Милнър, с Фабианското Тайно Общество, с Ротшилдовата и с Рокфелеровата династии, очевидно води до заключението, че формираният „Мозъчен тръст” бил използван директно в обслужване на тристранните интереси на оръжейните кланове, банкерските династии и Аристократичния елит – най-висшата част на Илюминатската върхушка, а неговите изгодни и доходоносни идеологически и геополитически проекти дефинират и до днес Световната финансова архитектура.

Най-реакционната политическа пропагандна дейност на Бърнейз била проведена в полза на мултинационалната корпорация „Юнайтед Фрут Къмпани“, сега „Чикита Брандс Интърнешънъл“ (Chiquita Brands International), ЦРУ и Правителството на САЩ, за да се осъществи свалянето на демократично избрания Президент на Гватемала, Генерал Хакобо Арбенц Гузман (виж Операция PBSUCCESS).Според многократно проведено общонационално изследване, повече лекари пушат „Camel”, отколкото  други цигари!

Още през 1920 година, работейки за „Америкън Тъбако Къмпани”, Бърнейз организирал група млади дебютантки за парада в Ню Йорк, съобщавайки на ПРЕСАТА, че участнички в шествието за Права на жените ще запалят „Факлите на Свободата”. По негов сигнал, младите жени повдигнали поли, извадили от жартиерите си и запалили цигари „Лъки Страйк” пред нетърпеливите фотографи. По това време в Америка не било позволено на жените да пушат на обществени места, но след „Факлите на Свободата” цигарената мега-индустрия претърпяла небивал подем, тъй като неизброими множества жени по цял Света били подлъгани да посегнат за първи път към цигарите. Безчовечната пропагандна кампания на Бърнейз отпреди сто години носи своите последствия и до днес и се измерва в десетки милиони жени, починали от рак на белите дробове, причинен от тютюнопушенето.„Жени! Запалете още един „Факел на свободата”! Съборете още едно секс-табу!”- Рут Хейл (1887-1934), феминистка.

Бърнейз провел кампания в полза на „Американското алуминиево дружество“ (Alcoa) и други специално заинтересовани групи, които се стремели да убедят Американската и Световната общественост, че флуорът е не само безопасен, но и полезен за Човешкото здраве. Тази безпрецедентна човеконенавистническа манипулация от 50-те години на ХХ-ти век слага началото на флуоридирането на водата, под наивния предлог за „профилактика на зъбния кариес”. Оттогава насетне флуоридите, преди това продавани като най-силната отрова за плъхове, се превръщат в „здравословен” фактор за зъбното здраве на децата. В резултат на тази кампания флуоридът от силно токсичен отпадъчен продукт на алуминиевата и ураниевата промишленост се превръща в хранителна добавка, уж жизнено необходима за заздравяване на зъбите. Флуоридната измамна манипулация е най-демоничното деяние на Бърнейз! В наши дни е абсолютна рядкост да се намери млад Човек със здрави зъби, където и да било по „цивилизования” Свят, като жертвите на флуоридната пропагандна измама са стотици милиони все още нищо неподозиращи лековерни наивници.Имате флуороза? Флуорида направи това. Отвърнете на удара! http://fluoridealert.org/

Днес, пропагандният екип на Бърнейз е наследен и укрепен от мрежата на Института Тависток, пуснал корени навсякъде по Земята: от Британския Университет в Съсекс до Американския Станфордски Изследователски Институт (SRI) и Института Исейлън (Esalen Institute) – печално известен с изследванията си върху контрола над Човешкия ум, свързани с операциите CoIntelpro в рамките на „Движението Ню Ейдж“, от Фондация Херитидж, МИТ, Хъдзън Инститют и Центъра за Стратегически и Международни Изследвания (CSIS) в Джорджтаун, обучаващ личния състав на Държавния департамент на САЩ и Разузнаването на Военновъздушните сили до Корпорация RAND, които с парите на данъкоплатците наемат най-добрите психолози и психиатри, за да измислят все по-нови начини да влияят подсъзнателно на Човешкото същество, като го впримчат в услуга на корпоративното забогатяване и изпълнение на програмата на войнстващия Елит.

Но методите за психическо и поведенческо подчиняване на Човешкото същество са се променили много от времето на Оруел и Бърнейз. През последните години, виртуалната реалност е не само в рамките на софтуера на новите технологии, но се имплантира и в Човешкия мозък. Върху възприятията ни се въздейства все по-комплексно и те биват управлявани с все по-голямо усърдие, с цел внедряването на идеологията на Трансхуманизма, която вече е заложена в принципите на „Образователната система“ навсякъде по Света. По този начин, войнстващият Елит се стреми да разруши независимостта на ума и да го подчини на инфотейнмънта – мултимедийните игрални развлечения във виртуална реалност, за да създаде култ към сръчността на тялото, ръцете и краката. Идеологията на Трансхуманизма вкоренява дълбоко в Сърцата на младежта своята религия и иконография, че съдник на реалността е начина, по които те действат във виртуалната среда на игрите и развлеченията, а не Истинното познание и отношението им към действителността вън и вътре в самите тях. Ето така, новите поколения попадат в капан, за който нищо не подозират – капанът на пристрастяването към изкуствена среда и Свят, създаден специално за тях от господарите им, за да могат да ги владеят и използват. Капанът на пристрастяването към измислената измамна действителност носи своите пагубни последствия: отчуждение от Света, изгубване на всякакъв интерес към реалността извън мултимедийната или виртуална архитектура, впримчила съзнанието им, неспособност да развият нормални Човешки взаимоотношения на близост, приятелство и любов, неспособност да мислят, разсъждават и вземат логически обосновани решения в живота и най-важното – невъзможност да намерят време, за да останат насаме със себе си и да се вгледат във вътрешното Аз, в Душата си, и да започнат да разкриват Духа, живеещ в Човешкото същество. Така, Илюминатите най-накрая ще постигнат своята цел – открадване и поробване на Човешката Душа и пълното и цялостно откъсване на Човека от неговия Създател – Творецът-Творение.

Затова, всички ние трябва да сме съвсем наясно, когато включим телевизионния приемник или радиоприемника, или влезем в сайта на някоя Масонска мултимедийна корпорация, за да гледаме говорещите глави, да слушаме или четем „новините”, че всичко, което ще погълнем там, не е нищо повече от манипулация, пропаганда и оформяне на ума по начин възнамерен и осъществен от една Заговорническа клика, за която никой обикновен смъртен нищо не знае – съвсем незначителната на брой Криптокрация, която има за крайна цел да пороби напълно и да властва над Човечеството. Нека, тогава, нашият съвременник се вгледа в Сърцето си и се вслуша в Душата си, за да разбере какво желае неговото същество – неговото вътрешно Аз. Дали неговото същество се опиянява от страха, психозата, грабежите, изнасилванията, убийствата и леещата се кръв – тема на всички „новини”, като на всеки двадесетина минути има нужда от нова свежа инжекция „Дракула” от новопролята свежа кръв, както морфинистът очаква своята поредна доза наркотик, или Душата му жадува и копнее спокойствие, разбирателство, мир и любов! Онзи, който избере светлата страна на живота – него щастието, радостта, любовта и мъдростта ще го споходят! И никакви зли сили и ниски вибрации, колкото и мощни да са, вече не ще го поробят!

Този, който е видял Истината, винаги би намерил сили да скъса прангите на умствената робия и да отхвърли хомота пречупил врата му, за да тръгне по пътя на Истината! Тогава, дори цялата пропагандна машина и всичките манипулации на нашия враг – поробителя ни, няма да могат да го сплашат и отклонят от правотата му. И колкото по-дълго и неотклонно върви по своя път, толкова по-ясен ще бъде взора му и по-целеустремен ще става той, тъй като ще започне да чува и да се вслушва в Духа – част от Творецът-Творение, който живее в Сърцето на всяко живо същество. А Духът ще му дава мъдър взор и кураж, нашепвайки:

„Ти си вечна, безсмъртна и безценна частица от Мен! Роден си отново на тази Плоска Земя, пазена и защитавана от Мен, посредством Небесната Твърд, за да извървиш Пътя на Пробуждането и Осъзнаването, който,  с помощта на Духовните си Учители, предварително сам избра, когато беше в Трансценденталния Свят, а твоето призвание тук е да твориш добро и да жадуваш Просветление и Освобождение...”In Veritate Victoria (В Истината е победата!)СТАМАТ
МИР и ЛЮБОВ!
04-ти Август 2016 година[1]* Трансхуманизмът е Илюминатско елитарно движение (означава се с „h+“), използващо биотехнологиите за въображаемото осъществяване на сливането на Човека с машините. Тези отвратителни уродливи чудовища са широко пропагандирани по Масонските масмултимедии като „подобрен вариант на Човека“ и са наименуванипостчовеци“ (post-humans).

Изследване Осмо: Месото – желаната отрова в менюто на „цивилизования” Човек - СТАМАТ

Изследване Осмо:
Месото – желаната отрова в менюто на „цивилизования” Човек


Посвещавам на Ахинора, Калина, Мохи и на всички останали приятели, отишли си без време от този Свят, погубени от лъжите на Властващия Елит и измамната парадигма на съвременната цивилизация!

***

Здравето на Нацията. Когнитивният дисонанс. Човекът не е хищник! Психологическа и Душевна цел на месоядството. За вегетарианството и веганизма от Древността до днес.

***


„Нека храната бъде твое лекарство и лекарството – твоя храна... Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща. Никога и никому няма да препоръчвам употребата на отрови и ще отказвам да давам на когото и да било подобно нещо.”

Из „Клетвата на Хипократ“ (Хипократ – 460-370 година преди Христа)

***


Когато минаваме покрай някое училище и гледаме децата или пътувайки в градския транспорт оглеждаме околните, или лятна привечер се разхождаме из пренаселените жилищни комплекси в големите градове и срещаме забавляващи се по градинките пред блоковете, няма как да не забележим определена и очевидна разлика между спомените ни отпреди 30-40 години за нашите другарчета и техните родители и съвременните деца, младежи и възрастни. Разглеждайки черно-белите фотографии на приятели и познати от нашето детство и юношество и сравнявайки ги с днешните младежи и деца това, което веднага се хвърля в очи е влошеното телесно състояние на Българина.


Здравето на Нацията

Навсякъде и все по-често срещаме Човеци, не само с наднормено тегло, но и сериозно затлъстели. Преди 30-40 години, фразата „Той е голям мъж – стокилограмов Българин!” не се използваше често и наистина означаваше нещо. Днес, обаче, със 100-килограмовата титла са „отличени” толкова огромен брой сънародници, че това не изненадва вече никого. Най-страшното е, че борбата за 100-те килограма слиза все по-надолу във възрастта и все по-често виждаме гимназисти с такова тегло. Авторът поначало не се доверява и не цитира статистически данни, защото е твърде наясно как избирателно се подготвят и каква манипулативна цел преследват, но в този случай статистиката напълно се покрива с тренираното око на безпристрастния наблюдател и намира допълнително потвърждение в мнението и спомените на околните, както и в семейните фотографски архиви.

И така, Масонските масмултимедии по всички ефирни и интернет канали и печатни издания тръбят:

„Проучвания сочат, че нивото на затлъстяване при децата през последните 30 години е нараснало с три пъти.”
„Все повече нараства тенденцията на затлъстяване сред децата, като България заема рисковото шесто място в Европа по свръхтегло ...”
„В България процентът е 19.8 на сто, като според СЗО в следващите 15 години нивата на затлъстяване във всички възрасти ще растат, ...”
„Тревожна тенденция за увеличаване на затлъстяването при децата в България. Една трета от учениците у нас са с наднормено тегло.”
„С наднормено тегло са над половината българи над 20 години ...”

Обикновеният наблюдател би останал с впечатлението, че „разяснителната и образователна кампания” за вредата от затлъстяването на съвременника се води с пълна сила и без задни мисли и че в нейните предни редици са Здравеопазването, Образователната система и Корпорациите от Хранителната промишленост, тъй като непрекъснато ни се внушава от същите масмултимедии, че най-висша цел на Държавните и Правителствените структури е опазването на здравето на Нацията! Но, ако нашият наблюдател остане на същия този „информационен канал” за по-дълго време, той непременно ще чуе и види рекламите на търговските вериги за Бързо хранене, предлагащи месни и пържени храни, на магазините за месо и месни произведения и дори е твърде вероятно да стане свидетел на „задълбочена научна дискусия за полезните хранителни свойства на месото и неговите производни“. И, естествено, в това той не би видял нищо нередно и подозрително, понеже от деца сме „обучавани” да вярваме, че месото е полезно. Ключовата дума тук е „да вярваме”, тъй като за ползата от консумацията на месо от Човека никога не са привеждани никакви доказателства и трябва да приемем цялата масмултимедийна пропаганда НА ЮНАШКО ДОВЕРИЕ: „Лекарите казват, че месото е полезно, значи, това е вярно!”

Но, хайде, да се върнем половин век назад и да чуем и видим какво казваха лекарите за тютюнопушенето. Във видеоклипа „Докторите препоръчват тютюнопушенето”, авторът е подбрал три реклами, излъчвани по Американските телевизионни мрежи през 50-те години, в които лекари не само препоръчват цигарите марка „Кемъл”, като средство за развлечение и отмора, но обявяват тютюнопушенето за незначителен рисков фактор за възникване на рак на белите дробове!

Много показателна е историята на „Марлборо мен”. Четирима от рекламните лица на Марлборо – Уейн МъкЛарън, Дейвид МъкЛийн, Дик Хамър и Ерик Лоусън, починаха от рак на белите дробове, като по този начин червеното „Марлборо“ си спечели прозвището „Убиец на каубои”. След като развил рак на белите дробове през 1990 година, Уейн МъкЛарън повежда кръстоносен поход срещу тютюнопушенето, заявявайки че причината за неговата болест е 30-годишния му зловреден навик. От своя страна, компанията „Филип Морис“ отрича МъкЛарън някога да се е появявал в реклами на „Марлборо“.

Въпреки че забраната на Правителството не можа да убие „Мъжът на Марлборо”, нещото, което накрая му видя сметката, бе самото изделие. Двама от мъжете на Марлборо, Уейн МъкЛарън и Дейвид МъкЛийн, умряха от рак на белите дробове, но не и преди МъкЛарън да може да свидетелства в полза на законодателството за борба с тютюнопушенето.

През 1976 година, Британският документален филм „Смърт на Запад”, поставя в центъра на цигарената индустрия мита за „Мъжа на Марлборо”. Компанията „Филип Морис“ съди създателите на филма и по силата на тайно споразумение от 1979 година всички копия на филма са унищожени. От 90-те години насам, стотици тютюнопушачи, станали жертва на рака на белите дробове, завеждат дела срещу убийствения концерн, които се уреждат по извънсъдебен път или чрез изплащане на огромни наказателни щети (например на 56-годишният Ричард Боукън са изплатени ТРИ милиарда долара обезщетение за смъртоносния му рак, причинен от цигарите). За последните 25 години концернът „Филип Морис“ е изплатил 246 милиарда долара като обезщетения или по споразумения, но въпреки това, би могло да се каже, че резултатът е нулев – все повече хора в България и по Света умират от цигарения дим!


Когнитивният дисонанс

Изложените по-горе случаи и много тем подобни, представляващи пълно разминаване на корпоративните интереси и цели и опазването на Човешкото здраве, са неопровержимо доказателство, че пръв приоритет и основна цел в политиката на абсолютно всяка корпорация е паричната печалба на всяка цена, без оглед за последствията върху обществото и Човека. Инцидентите с петролните разливи и унищожаването на флората и фауната в големи части от океаните, причинени от Мега-корпорацията „Бритиш Петролиум“ и отравянето на подпочвените води с шистов газ, като в Тексас, например, потвърждават фактите, че корпоративната политика е максимизиране на печалбите на всяка цена, а не опазване на Човешкото здраве и Природата и, следователно, никой не трябва да очаква от международните концерни да се погрижат за него, казвайки му истината за пагубните последствия от своето производство или продукция.

Медицината е най-яркият пример за противопоставяне между корпоративните интереси и цели на Биг Фарма и опазването на Човешкото здраве. Поне от края на 50-те години вестникочитателят, радиослушателят и телезрителят неспирно е заливан с обещания и твърдения, че вече почти са синтезирани поредните химикали, които ще излекуват Човечеството от рака и от всички останали смъртоносни заболявания, като: сърдечно-съдовите, инсулта и затлъстяването. Но, тъй както от Хипократовата клетва бе изхвърлена най-важната й част: „Нека храната бъде твое лекарство и лекарството – твоя храна“, по същият начин бе измамен съвременният Човек и заставен да се храни с неестествена, но смъртоносна за него храна, а когато заболее от нея и да се остави на Бялата Мафия да го „лекува” само с неестествени, вредни  и дори отровни химикали.


Каква е причината за описаната абсурдна действителност? Научаваме, например, от приятели и близки, че някой се е разболял от рак, навсякъде по улиците и в градския  транспорт чуваме до болка познатата дълбока давеща кашлица на десетилетните тютюнопушачи, четем некролозите на безвреме отишлите си от този Свят жертви на цигарата и вместо да се уплашим, вразумим и да се откажем от смъртоносния навик, ние дълбоко в себе си повтаряме: „Ще пушим, докато умрем, ще пушим, докато умрем  – това е по-силно от мен!”

Това противоречиво до абсурд състояние на Човешката психика се нарича когнитивен дисонанс.

Когнитивният дисонанс е придобиване или насилствено насаждане на психологически конфликт, в резултат на едновременното поддържане на несъвместими знания, вярвания и нагласи, имащ за цел умъртвяването на логичното мислене, критичното изследване и свободата на концепциите, като накрая поробва изцяло Човешкото същество.

Ако погледнем живота си право в очите и бъдем честни пред себе си, ще разберем, че голяма част от възгледите ни за Света са рожба на когнитивния дисонанс. Ние, всички, до дъното на Душата си, сме отвратени от продажните, корумпирани, алчни и безнравствени политици, които само си „менкат” местата и никога не правят нищо добро за „обикновения гражданин“, но винаги отиваме да „гласуваме” – това е когнитивен дисонанс.

Задължително трябва да сме абсолютно наясно, че политиката представлява Играта на свръхбогатите непрекъснато да мамят бедните, нас, за да стават все по-богати и все по-властни, благодарение на заграбените от нас богатства, докато бедните, ние, ставаме все по-бедни и по-заробени от тях – Господарите на парите, тоест банкерските династии и аристократичните родове!

Ние, всички, знаем, че автомобилите са твърде много на брой и ежедневно наблюдаваме, как улиците на Мегаполисите се задръстват от тежкия трафик, въздухът е отчайващо замърсен от дима, а общуването невъзможно, поради оглушителния рев на двигателите, но от зори до здрач се претрепваме от труд и дори взимаме заеми от банкерите, само за да притежаваме поне по една кола, за да пътуваме за работа с нея – това е когнитивен дисонанс.

Ние, всички, искаме другите да не ни се бъркат в живота и да ни оставят на мира, но непрекъснато съдим останалите и ги поучаваме какво да правят – това е когнитивен дисонанс.

Ние, всички, искаме да живеем в мир и да благоденстваме, радвайки се на щастието на обичните ни, но непрекъснато сме обстрелвани с омраза и насъсквани един срещу друг, посредством Масонските масмултимедии и заживяваме обградени от политическа, етническа и расова вражда, желаейки унищожението на различните по народност, раса, изповедание или убеждения от нас – това е когнитивен дисонанс. Колко проникновена и напълно вярна се оказва в наше време знаменитата сентенция на Джордж Оруел от безсмъртната  му книга „1984”, написана през 1948 година: „Големият Брат те наблюдава. Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила.”

Ние, всички, целият Човешки род, в продължение на хилядолетия чак до днес, ежеминутно усещаме със сетивата си и с цялото си тяло, че Земята под краката ни е равна, плоска и неподвижна (освен по време на земетресения), но сме заставени насилствено още от крехка детска възраст да приемем, че тя се върти около себе си с 1666 километра в час, като безспирно лети и се стрелка насам-натам в пространството в няколко различни посоки с умопомрачителните 3 036 870 км/ч постоянна скорост, неизвестно и необяснимо по какъв начин постигната и с какви средства и енергии поддържана, както твърди съвременната Масонска астрономия – това е когнитивен дисонанс!
Ние, всички, знаем, усещаме и виждаме, че употребата на мазни, тежки храни и месо повлияват лошо общото здраве на Човека, като повишават нивото на холестерола и увеличават многократно риска от сърдечно-съдови заболявания и инфаркт на миокарда, като същевременно с това става причина за появата на костни и ревматични заболявания и подагра, но въпреки това по няколко пъти дневно се тъпчем с месо, поставяйки се на целогодишна месна диета без прекъсване  това е когнитивен дисонанс!
Никой от нас не иска да бъде убит, но НИЕ ежедневно най-безсъвестно, без угризения, но дори с радост, само за да утолим настървението си и за да удовлетворим жаждата за кръв на сетивата си, подлагаме на страдания и отнемаме живота на МИЛИОНИ ЧУВСТВАЩИ СЪЩЕСТВА, наречени от нас ЖИВОТНИ – най-жестокия и абсурден когнитивен дисонанс, раздиращ психиката и душевността на „цивилизования” съвременник!
Но как можем да докажем верността на тази позиция, за да не изглеждаме голословни, но да защитим вегетарианския мироглед, удовлетворявайки с отговор нарастващото изумление и бурните възклицания на нашия обикновен наблюдател?!Човекът не е хищник!

Първо, нека разгледаме Човешкото тяло и организъм, сравнявайки го с тялото и организма на месоядните животни и, второ, като изследваме холистично, но без да навлизаме в подробности, метаболизма на неестесвено хранещия се с месо ближен.

По отношение на хранителната си диета бозайнициите могат да бъдат разделени в следните категории:

Месоядни или хищници:


Всеядни:


Тревопасни:


И плодоядни:


При по-задълбочено сравнително изследване откриваме, че органите в Човешкото тяло са подобни на органите в телата на тревопасните и плодоядните животни, а не на органите в телата на месоядните и всеядните животни.

Нека започнем сравнението с крайниците. Човек има две ръце и два крака и ходи изправен. Всички хищници ходят на четири крака.

Човек прекарва приблизително 2/3 от денонощието активно буден, докато хищниците спят и почиват по 18-20 часа в денонощието.

Всички месоядни животни имат опашки. Човек няма опашка, освен при изключително редки малформации, отстранявани по време на раждането.

Езикът на хищника е грапав и груб. Нашият език е гладък. Езикът на месоядните стърчи навън, за да лочат водата, когато имат нужда. Човек не може да лоче вода.

Ноктите на хищниците са остри като бръснач. Всички сме били одрасквани от котка или куче и знаем това. Човешките нокти са гладки и меки, което прави напълно невъзможно за нас да одерем с нокти живо животно и да раздираме живо месо.


Противопоставените ни палци спомагат да берем плодове и да късаме зеленчуци. Ноктите на хищниците, от друга страна, им позволяват да хващат за секунди своята плячка. Ние не бихме могли да хванем и да раздерем козината, кожата и жилавата плът на елен или глиган, както и лъвът не може да бере череши или боровинки.

Нашето зрение възприема много широк спектър от електромагнитните излъчвания в терахерцовия обхват, което ни позволява да различаваме милиарди цветови нюанси. Изключителната сложност и прецизност на нашия зрителен орган определя способността ни да разпознаваме от разстояние зрелите от незрелите плодове и зеленчуци, което обуславя хранителната ни диета. Месоядните не виждат цветно, тъй като те не се хранят със зрели плодове и зеленчуци, а с плът и за тях цветовете не играят никаква роля в изхранването и оцеляването.

Хищниците произвеждат в телата си Витамин „С”. Човек задължително трябва да набавя Витамин „С” с храната си, тъй като в противен случай заболява сериозно, а единственият естествен източник на жизненоважния витамин са плодовете и зеленчуците.

Най-големият орган в Човешкото тяло е кожата и дишането се осъществява и чрез нея. Човек изхвърля вредните вещества, както през храносмилателната и отделителната системи, така и през порите по цялото си тяло, чрез изпотяването. Хищниците се потят само чрез езика. При тях кожата няма тези функции, които има при Човека.

Жената обикновено ражда по едно дете. Хищниците раждат винаги котило. Многото цицки в коремната област на месоядните животни се различават от двете Човешки млечни жлези. 

Движението на нашите челюсти се различава коренно от движението на челюстите при хищниците. Страничното движение на челюстите ни дава възможност да дъвчем храната си и е уникално срещащо се само при тревопасните. Челюстите на хищниците не се движат странично и те не могат да дъвчат, а само разкъсват и поглъщат храната си.


Кучешките зъби са най-силно изразени при хищниците. Нашите така наречени „кучешки” зъби нямат никаква прилика с животинските, нито пък имаме толкова много на брой, както е при истинските месоядни. Кътниците на хищниците са остри и резки, докато нашите са плоски, за да можем да дъвчем и мачкаме храната си.


    Хищник                     Всеядно                Тревопасно              Плодоядно                Човек

Толерансът към мазнини при хищниците е много висок. Месоядните благоденстват и заякват от богата на мазнини храна. Ние се справяме добре само с минимално количество мазнини и когато превишим тяхната употреба непременно заболяваме.


Сега, нека разгледаме вътрешните органи.


Структурата на Човешкото дебело черво е заплетена и е със съвсем различно устойство в сравнение с гладките дебели черва на месоядните животни. Човешкият чревен тракт е 12 пъти по-дълъг от тялото ни – около 9 метра, което спомага за бавната абсорбция на захарите и другите хранителни вещества, съдържащи се в плодовете и зеленчуците. За разлика от нашият дълъг чревен тракт, храносмилателната система при хищниците е само три пъти по-дълга от тялото им. Късият чревен тракт предотвратява процесите на гниене и разлагане на погълнатата плът в телата им. Месоядните зависят от висококиселинната секреция, спомагаща за бързото храносмилане и абсорбция в много късите им черва. Въпреки това, при изследване се установява разлагане на белтъчините и гранясване на мазнините в изпражненията им.

Микробният толеранс при хищниците е много висок. В сравнение с другите същества, Човекът е най-придирчив по отношение на чистотата на своята храна. Месоядните животни могат да ядат боклуци, буболечки, тор и изпражнения заедно с храната си. Те поглъщат и храносмилат без никаква опасност за тях смъртоносни за Човека микроби, като например тези причиняващи бутулизъм.

Тук е мястото да се замислим за естествения апетит. Когато минем под отрупани с плод дървета, първата ни мисъл е да откъснем и вкусим тези плодове. Или, пък, когато сме на пазара устите винаги се пълнят със слюнка при вида на узрелите кайсии, уханните ягоди или напращелите сочни домати. Но когато отидем в свинекомплекс или кланица никой не си и помисля да задъвче от току-що закланите животни със стичащата се по труповете им кръв или да лоче урина, кръв и фекалии. Миризмата на животни и разлагащи се трупове ни отвращава и в никакъв случай не бихме могли да изпитаме удоволствие и апетит от смрадта на свинеферма или кланица!

От друга страна, когато хищникът усети поредната си плячка, той отива да души изпражненията й и устата му се пълни със слюнка при вида на жертвата. Животните, прехранващи се с други животни ядат винаги сурово месо направо от трупа, без значение прясно или разлагащо се. Хищникът изяжда почти цялото животно - плътта, мазнините, органите и лоче топлата съсирваща се кръв и урината, наслаждава се на червата и изпражненията в тях. Той дори чупи, разцепва и изяжда малките кости и костния мозък.


Авторът не би могъл да си представи, че съществуват Човеци, които с настървение и апетит биха се нахвърлили, разкъсали с нокти и зъби и изяли още дишащ и квичащ домашния си любимец..., което единствено и само означава, че ЧОВЕКЪТ НЕ Е ХИЩНИК!Степента на киселинност на слюнката и урината е много важен фактор в разбирането на правилното функциониране на организма. Всички същества, хранещи се с растения, включително и здравия Човек, запазват алкалността на слюнката и урината си през повечето време около pH8. Слюнката и урината на месоядните животни, обаче, е киселинна около pH 6.

Киселинността на стомашните сокове при Човека и хищниците също се различава твърде много. Солната киселина, която ние произвеждаме в стомаха си, обикновено е с pH3 - pH4 или повече. Знаем, че pH0 е най-високата киселинност, pH7,35 е неутрална, а pH14 е най-алкалната стойност. Стомашната киселина при хищниците е около pH1 и тя преминава в червата. Тъй като скалата за киселинност е логаритмична, то стомашната киселина на хищника е от 100 до 1000 пъти по-силна от нашата.

Наложително е да се отклоним за момент, за да подчертаем, че поддържането чрез храненето на устойчив алкално-киселинен баланс в Човешкото тяло е най-съществената стъпка по пътя към здравословен начин на живот. Трябва да е съвсем ясно, че месото, бидейки висококиселинна храна, е водещата причина за масовата, дори пандемична, заболеваемост на „цивилизования” Човек.

Тук стигаме до най-важната разлика в устройството на организма и метаболизма на хищниците и Човека, а именно, веществото „уриказа”, или ензима уратна оксидаза. Истинските хищници секретират ензим, наречен „уриказа”, за да метаболизират постъпващата чрез храната им уратна киселина, натрупвана вследствие обмяната на веществата в живите животински клетки, тоест в месото, с което се изхранват. Човек не секретира уриказа и трябва да неутрализира тази силна киселина чрез собствените си алкални минерали – главно с калциевия фосфат. Образуващите се при неутрализацията амониев урат, калциев оксалат и други са част от многото патогени вследствие на месоядството. Тези съединения стават причина за множество широко разпространени болести всред месоядците, като например: подаграта, артрита, ревматизма и простатита.

Нужно е също така да се знае, че животинските белтъчини са твърде киселинни за Човешкото тяло и то не ги преработва изцяло, което става причина 30% от месоядците да заболяват от рак и е една от основните причини за остеопорозата. Когато кръвта повиши киселинността си, вследствие консумацията на храни с висока киселинност, тялото веднага реагира като неутрализира киселинността, тъй като много високата киселинност би довела до смъртоносни заболявания. Киселинността се неутрализира чрез фосфатите, съдържащи се в костната система и по-точно чрез съединението калциев фосфат. Когато калциевия фосфат се извлича от костите, фосфата неутрализира киселинността, а калцият се отделя с урината. Следователно, Човек, който консумира месо, всъщност, разгражда своята костна система, наред с другите увреждания, които нанася на тялото си!

Епидемиологичните изследвания, правени в различни части на Света показват, че обществата консумиращи най-голямо количество животински белтъчини имат най-висока заболеваемост от остеопороза, костни счупвания и рак, докато обществата, които консумират малко или никакви животински белтъчини – веганските и вегетарианските, като например: Индусите, Будистите, Джайнистите, Растафарианците, Адвентистите и други имат малка или никаква заболеваемост от остеопороза, костни счупвания и рак.

Освен това, древната апокрифна и езотерична литература учи, че на Душевно и Духовно ниво яденето на месо е напълно непригодно и убийствено за Човешкото същество, тъй като състоянието на стрес, страх, ужас и паника, в което се намира живото същество по време на акта на насилственото отнемане на неговия живот, образува в неговото тяло, чрез ендокринните жлези отрови и специфични хормони, стотици пъти по-потентни от най-силните наркотици, които остават неразградени в трупната тъкан. Поемайки месо в своето тяло, Човек акумулира тези патогенни вещества, които в крайна сметка го убиват! Скорошни изследвания със съвременни методи напълно доказват съществуването на тези вещества, на които няма да се спираме по-подробно. Също така, чрез Кирлианова фотография и с други способи, се разкрива, че на ниво на фините енергии прана, последиците от консумацията на месна храна са пагубни за Аурата на Човека.

От всичко казано дотук, единствено правилният извод е, че нашата анатомия, физиология, биохимия, психология, Душевност и Духовност доказват, че ЧОВЕКЪТ НЕ Е ХИЩНИК И НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕ МЕСО ПОД НИКАКВА ФОРМА!

Ако искаме да сме здрави, щастливи и дълголетни, трябва да консумираме алкално-киселинно балансирана вегетарианска храна, която е единствено и само показана за нашето тяло! Отровите, постъпващи в организма ни чрез месото и тези, които се образуват при преработката му в стомашно-чревния тракт, винаги довеждат до заболявания, тъй като нашето тяло не е устроено да метаболизира такава храна. Устройството на нашата храносмилателна система е подобно на устройството на храносмилателната система при плодоядните животни и това е достатъчно доказателство, че вегетарианският начин на хранене е единствено правилната и балансирана диета за Човешкия организъм, която винаги ще поддържа тялото ни крепко, здраво и силно. Консумирането на месна храна от Човека неминуемо довежда до тежки и смъртоносни заболявания, поради пълното дестабилизиране и дебалансиране на нормалните физиологични процеси, външното изразяване на които започва с постепенното телесно напълняване и води до тежки форми на затлъстяване или болнаво ненормално отслабване, които напълно безвъзвратно и смъртоносно увреждат Човешкото здраве.

Затлъстели свободни животни в Природата не съществуват!!! Това е така, защото всяко диво животно спазва диетата, за която е създаден неговия организъм, осъществявайки съвършено ефективен метаболизъм. Но ако поставите животни да живеят в ненормални неприродосъобразни условия, като например животните във фермите или домашните любимци, променяйки хранителната им диета и режим, то те неминуемо ще се разболеят от същите болести, в плен на които е и „цивилизованият” Човек!Психологическа и Душевна цел на месоядството

Хилядолетия наред по-голямата част от Човечеството е спазвало здравословния вегетариански или полу-вегетариански начин на хранене. От детството, не чак толкова отдавна, авторът си спомня, че в роднинския кръг, който в никакъв случай не бе вегетариански, месо се ядеше само на празници, тоест по няколко пъти в годината. От разказите на столетници, авторът знае, че и в тяхното детство месо се е яло няколко пъти в годината, само по празници. Яденето на месо от Човека става традиция при определени култури от Близкия изток – Шумерия, Вавилон, Финикйската и Юдейските Държави в древни времена и е свързано с животинските жертвоприношения пред Боговете, когато принесената жертва е трябвало да се изяде по време на ритуала.

Животинските жертвоприношения във Вавилон, Ханаанските земи и Юдейските Държави прерастват дори в Човешки жертвоприношения. Напоследък, благодарение на интернет, станаха известни стотици исторически изследвания, проведени както преди стотици години, така и днес по тази тема. Непременно трябва да се отбележи книгата на Хелмут Шрам, доктор по Физика, „Юдейското ритуално убийство – едно историческо изследване” („Jewish Ritual– Murder- а Historical Investigation” by Hellmut Schramm, Ph.D.). Без по-нататък да навлизаме в подробности, трябва да се замислим защо и как стана така, че от полу-вегетарианска диета допреди няколко десетилетия Българинът премина на непрекъсната – целогодишна, три пъти дневно, месна диета. Трябва да отбележим, че в съвременната Западна „цивилизация”, явяваща се пряк наследник на древните цивилизации от Близкия изток, е вкоренен патологичният стремеж към насилие, страх от бъдещето и смъртна вражда към различните, явяващи се основен инструмент в концепцията и стратегията на свръхбогатия Елит за подчиняване на бедните.

И така, психологическото и Духовно основание за поставянето ни на непрекъсната месна диета е както следва:

Първо, поемайки в тялото си тяло на друго живо същество, Човек противоестествено се дистанцира и отчуждава от иначе природно присъщите му съчувствие, съпричастие и милосърдие към другите живи същества – наши другари на Плоската Земя, които трябва да обичаме и закриляме като по-слаби от нас, а не да изяждаме, като по-късно това отчуждение  се пренася и към другите Човеци.

Второ, след като е приел в тялото си тяло на друго живо същество, Човек подсъзнателно започва да се съмнява в извечните Духовни ценности и постепенно натрупва увереност, че един ден и той така безпричинно и безскрупулно ще бъде убит, което е напълно възможно да стане по време на стотиците несекващи войни, или ще бъде пожертван, което освен страх от бъдещето поражда и агресия към всички останали, тъй като евентуалният враг е неизвестен.

Трето, консумирайки тялото на друго живо същество, Човек, малко по малко, започва да изпада в илюзия, че ние се различаваме от животните до такава степен, че ни е позволено безнаказано да ги поглъщаме и че животните са бездушни и безчувствени същества, които Човек може да изяде, когато си пожелае, само за да задоволи прищевките си и за да утоли настървението, предизвикано от предишното ядене на тяло на живо същество. Авторът би желал да цитира изказването на негова позната, която при забележката, че не трябва да се яде месо, отговори: „Нали животните затова са направени, за да ги ядем, че какво друго да ядем?!“ Такова настървение и незачитане на правото на живот на различните от нас животни, неминуемо води до неприязън, презрение и омраза към всички различни от нас по раса, етнос, вероизповедание и мироглед Човешки същества.

Ето, това е целта на поробващия ни Илюминатски елит, посредством масовата непрекъсната консумация на месо от Човека, да се постигне, освен физиологичното сриване на тялото, но също и промяна в Душата, посредством унищожаване на съчувствието, съпричастието и милосърдието, както към себеподобните, така и към всички останали живи същества, като същевременно се насади непрекъснат страх от бъдещето, агресия към заобикалящия ни Свят и презрение и омраза към всичко и всеки различен от нас.Засега плана на Войстващата върхушка се осъществява успешно – никога досега Човечеството не е било така разединено и никога досега Човеците не са се мразели толкова силно един друг!

За разлика от културата на древния Близък изток, религиите и философиите на Далечния изток в древността винаги са изповядвали и проповядвали вегетарианството и веганизма, заедно със строгите пости и отречението, възвисяващи Човешкия Дух и са основани на ахимса – принципа на ненасилието. В по-ново време Махатма Ганди възкресява древните традиции, като подчертава в проповедите си пряката връзка между ненасилието и вегетарианството. Махатма Ганди разпространява древния мироглед и морални принцпи залегнали в свещената за Хиндуистите книга Бхагавад Гита, че всички живи същества са въплощения на Творецът и са част от Духовния Свят, като, разбира се, наравно с нас заслужават почит и благоговение: „Не можем да ядем плът, говори той, участвайки в ненужно отнемане на живот, и да казваме, без болката на вътрешния конфликт, че сме Духовни същества, като използваме ненасилие във външния си вид и действия.” 


За вегетарианството и веганизма от Древността до днес

В България, по време на четиридесетте години управление на Комунистическата партия, която, както всички други Комунистически партии, още отпреди Великата Октомврийска Соцреволюция бе финансирана от Еврейските и Масонските банкерски династии – пореден когнитивен дисонанс за невежите, ходенето на черква се преследваше и забраняваше, но въпреки това, като че ли Християнството се запази... Тук изразяваме съмнение, тъй като от предишното наше изследване „Християнството и Плоската Земя” стана видно, че Християните не само не са чели Библията и не знаят какво се казва в нея, но и почти целокупно защитават мироглед коренно противоположен на изложения в нея, а именно Материалистическата парадигма за въртящата се топка Земя.

За целите на настоящето изследване ще разгледаме само някои от многото стихове в Библията, посветени на вегетарианството:

Битие 1:29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.

Битие 2:16 И ГОСПОД Бог заповяда на човека и каза: От всяко дърво в градината свободно да ядеш,

Псалми 104:14  Ти си, който кара тревата да расте за добитъка и полската трева* – за служба на човека, за да изважда храна от земята,  *т. е. земеделски култури

Десетте Божи заповеди или Декалог – Десетословие, се намират на две места в Библията – в Книга Изход и в Книга Второзаконие, и представляват религиозните и морални устои, както на Християнството, така и на Юдеизма. Шестата заповед и в двете книги гласи:

Изход 20:13 Не убивай.

Второзаконие 5:17 Не убивай.

В оригиналните Библейски текстове на Иврит, употребената дума е רָצַח  [ра:цакх], която означава „убивам”, като този глагол се употребява в най-общия случай и не се отнася само за човекоубийство, но покрива всички възможни аспекти на това действие. Следователно, мъдреците написали Библията най-отговорно свидетелстват, довеждайки до нашето знание, Божията възбрана върху това най-ужасно престъпление, извършвано от Човека.

Велики мъдреци и известни личности от Древността до наши дни са били защитници на правилния мироглед на вегетарианството. В заключение, на следващите страници, авторът предлага техни сентенции и размисли.

Най-големият съвременен Български мъдрец, Световно признат Духовен водач, както по свое време, така  и сега, но скриван, отричан и дори обругаван от Материалистическата върхушка, е Петър Дънов, известен сред своите последователи като Учителя Беинса Дуно. Съвсем естествено, Учителят Дуно проповядва чист живот и нека чуем какво казва:

„Ако обърнете погледа си към природата, ще видите, че хранителните елементи, които се съдържат в месото на млекопитаещите, се срещат в зеленчуците и плодовете, даже в по-голямо количество, в по-чисто състояние. Човек трябва да знае как да използва енергията на природата, да я приема от нейния първичен източник, а не от животните. Днес животните възприемат първичната енергия от природата, а хората от тях. Друго щеше да бъде здравословното състояние на човека, ако той по един разумен и съзнателен начин сам би използвал енергията на природата.“

„Де е Бог? Аз съм го виждал във вола, който пъшка и тегли ралото, в кокошката, в мухата, на която отрязвате главата, и съм се разговарял с Бога в тях. Какво ще стане с нас, ако не колим агнетата и кокошките? Светът ще се оправи. Вие можете да ядете жито, зеленчуци, плодове. Може да ядете и месо, но ще знаете, че Бог не е с вас. Той не може да ни обича, когато отнемаме живота на по-малките от нас. Страданието на едно животно е страдание на Бога. Само така ще разберете Христа.“

„За низшите животни месната храна е необходима, но за един по-висок живот, какъвто е човешкия, месната храна е вредна. Тя спъва човека в процеса на неговата еволюция. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месото на сегашните млекопитаещи, с което човек се храни. Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психическото му състояние.”

„При сегашните условия на живота, за предпочитане е човек да бъде вегетарианец. Месната храна внася в организма на човека отрицателни елементи, с които той мъчно се справя. Те се отразяват вредно върху физическия и психическия му живот.“

„Не може животинската или човешката кръв, пролята насилствено, да не донесе лоши последствия за човека. Това е строг, неумолим закон на природата.“

Човек без Любов вегетарианец не може да стане. Без любов е винаги месоядец. А пък вегетарианството по закон не става. Плодоядството е един вътрешен процес. Плодът е най-фина храна. Няма по-нечиста храна от месната.“ 

„Злото не седи в яденето, но в лакомията на човека – много да яде. Когато ядете, пазете следното правило: сладко яжте, но никога не преяждайте. Винаги оставайте по малко гладни. По-добре да станете от трапезата недояли, отколкото преситени.“

„Хлябът съдържа в себе си всички хранителни материали. Човек може прекрасно да живее само с хляб, плодове и вода. Важно е да се дъвче много добре и да се яде с Любов, благодарност и разположение. Хората направо се осакатяват, като си угаждат в яденето и като набързо се нагълтат, без да дъвчат. Да ядат не знаят, да спят не знаят, да гледат не знаят, да дишат не знаят, а искат да са здрави.”

„Плодоядството сте го учили при ангелите, а месоядството – при падналите духове... Много култури и цивилизации са изчезнали благодарение на отровите, които се съдържат в месната храна...”
Учителя Беинса Дуно (1864-1944)
***

„Вегетарианският хранителен режим е за предпочитане, защото има реални предимства. Той предлага на човека храни, които се усвояват лесно, не създават трудности на храносмилането, внасят в организма достатъчно енергия, достатъчно необходими за здравето и живота вещества.”

„Предпочитайте вегетарианската храна пред месната, защото тя е по-лесно усвоима от организма и съдържа всичко, което е необходимо. Предпочитайте да не ангажирате стомаха си с храненето постоянно – това е здравословно и пряко облекчава работата на мисълта, тъй като не задържа голямо количество кръв в корема (както е при хранене с месо). Не допускайте из стомаха и червата ви цяла нощ да се въргаля мършата на месото, облекчавайте храносмилането си.”

Петър Димков (1886-1971) – „Българска народна медицина. Природолечение и природосъобразен живот”, „Живейте 100 години” и други
***

„В един свят без животни няма да станем вегетарианци, а човекоядци.”

Венцеслав Константинов
***

„Хора, стига сте се сквернили с храна непозволена. Ние имаме златокласи ниви, сочни плодове, които превиват клоните с тежестта си, лози, зеленчуци – крехки и вкусни. Чистата млечна каша и благоуханният мед също са ви предоставени. Обилно, щедро всички блага ви дава земята – без жестокости, без убийства и без кръв. Само дивите зверове утоляват глада си с живо месо и то не всички. Много от дивите животни се хранят с растения. Само свирепите хищници – лютите тигри, жестоките лъвове, алчните вълци обичат да проливат кръв. Какъв престъпен обичай! Как можем с месо и кръв на твари и нам подобни алчното си тяло да гоим и с убийство на други живи създания да подкрепяме живота си? Не е ли срам за нас, окръжените щедро с даровете на благодатната земя страстно, с жестоки зъби да късаме раздрани трупове като люти диви зверове? …”

„Човек, който, слушайки жалкия предсмъртен рев, коли невинно теле, който убива агнето, ревящо като дете, който птицата небесна бие за забава или за да яде, той не трудно ще се реши и човек да погуби. На този жесток обичай само човекоядството прилича. О, свестете се, не убивайте, недейте, братя! … Смъртни – смъртните щадете! Хранете се с това, което е позволено и достойно за любящата и чиста душа на човека.”
Питагор (585-500 година преди Христа)
***

„Растителните храни са достатъчна храна за стомаха, в който сега ние натъпкваме скъпи същества.”

„Категорично реших да не ям плът на умряло животно и накрая на първата година въздържанието ми се превърна не само в навик, а и в приятно занимание.”

Луций Аней Сенека (4 година преди Христа – 65 година)
***

„Аз не приемам месната храна като необходима за нас на никакъв етап и в никакъв климат, в който е възможно за човека по принцип да живее. Аз смятам месото за неподходящо за нашия вид. Ние грешим като се държим като по-нисшия животински свят, ако сме по-висши от него.“ 
Махатма Ганди
***

„Това е съдбата на всяка истина – да бъде обект на присмех, когато за пръв път е изказана. Някога се е смятало за смешно да се предположи, че чернокожите са наистина човешки същества и че би трябвало да се третират като такива. Това, което някога е било смешно, сега е неопровержима истина. Днес се смята за преувеличение да се прокламира постоянно уважение към всяка форма на живот като сериозно изискване на рационалната етика. Но идва времето, когато хората ще бъдат удивени, че човешката раса е съществувала толкова дълго преди да осъзнае, че неразумното посягане на живота е несъвместимо с истинския морал. Моралът в своята абсолютна форма обхваща отговорността към всичко живо.”

Алберт Швайцер (1875-1965) – Немски лекар, философ, теолог и музиковед.
***

„Вегетарианците имат най-добрата диета. Те имат най-ниските нива на сърдечно-съдови болести в сравнение с всяка друга група в страната… Някои хора се подиграват на вегетарианците, но те имат минимално ниво на сърдечните инфаркти и 60% по-малко случаи на рак. Сега те надживяват другите хора с около 6 години.“

Д-р Уилям Кастели
***

„Когато убиваме животни, за да ги изядем, те накрая убиват нас, понеже тяхната плът никога не е била предназначена за човешките същества, които са растителноядни по природа.“

Д-р Уилям С. Робертс – доктор по медицина, редактор на „Американско списание по кардиология”
***

 „Месодобивната индустрия е довела до повече смъртни случаи на американци, отколкото всички войни на този век, всички природни бедствия и всички автомобилни катастрофи, събрани заедно. Ако месото е твоята идея за „храна за истински хора”, по-добре е да живееш наистина близо до много добра болница.”

Нийл Бърнард – президент на Лекарския комитет за отговорна медицина
***

„Вегетарианците често се безпокоят за приемането на достатъчно протеини, но аз не познавам нито един експерт по хранене, който може да даде диета от природни храни, която да даде в резултат недостиг на витамини, стига да няма недостиг в калориите. Вие се нуждаете само от 5 или 6% калории от протеини общо…, а то е практически невъзможно да се получат под 9% в обикновените диети.”

Д-р Натан Приткин – доктор по медицина. Основател на център по дълголетие.
***

„Преходът на световното земеделие от производството на зърно за храна на хората към производство на зърно за храна на животните, с които да се хранят хората, е злина, чиито последствия могат да бъдат далеч по-големи и продължителни от всякакви примери на насилие в миналото, причинявано от човека на по-беззащитните от него същества.”

Джеръми Рифкин – учен със силно публично влияние в политиката на САЩ.
***

„Разумът започва още в кухнята. Пълната липса на разум в кухнята задълго спира развитието на човека и го ограничава по най-лошия начин. Аз вярвам, че предписанията на вегетарианците да се яде по-малко и по-просто, са дали много повече ползи, отколкото всички съвременни морални системи.“ 
Фридрих Ницше
***

„Ако човек не иска да потъпче своите хуманни чувства, той трябва да проявява доброта към животните, понеже този, който е жесток към тях, става такъв и в отношенията си с хората. Ние може да съдим за сърцето на човека според отношението му към животните.”
Емануел Кант
***

„Основанията в полза на вегетарианството трябва да се изтъкват много по-често. Имам предвид апела към нравственото съзнание, че чрез заместници не трябва да правим това, което сами не бихме сторили. Аз не изпитвам угризения да чистя подметките си, да забърсвам масата или да измитам кабинета си. Чувствата ми не се накърняват, изпълнявайки тези и стотици други подобни дейности. Но не бих могъл да заколя овен, овца или още по-малко агне, не мога да извия врата на кокошката. След като не съм способен на това без да нараня чувствата си, аз се отказвам друг да го направи вместо мен и да нарани своите чувства. Ако няма друга причина да се обединим, то тази трябва да е достатъчна, за да ме накара да приема безмесното хранене.“
Сър Исаак Питман (1813-1897) – президент на Вегетарианското общество
***

„Ние консумираме труповете на същества, които имат апетит, страсти и органи като нашите и изпълваме ежедневно кланиците с викове на болка и страх.”

Робърт Луис Стивънсън (1850-1894) – Шотландски писател
***

„Животното има чувстващо сърце като теб. Животното изпитва радост и болка като теб. Животното ще умре като теб. Животното има право да живее като теб.”

Петер Розегер (1843-1918) – Австрийски поет и писател
***

„Докато нямаме куража да признаем жестокостта такава, каквато е, независимо дали нейната жертва е човек или животно, ние не може да очакваме нещата в света да бъдат по-добри, отколкото са сега. Ние не можем да имаме мир сред хора, чиито сърца изпитват удоволствие в убиването на живи същества. Чрез всеки акт, който възхвалява или дори толерира такова безумно наслаждение на убийството, ние спираме прогреса на човечеството.”
Рейчъл Карсън (1907-1964) – Американски морски биолог
***

Фабриките за убиване и разфасоване на животни са още едно доказателство за това, че степента на нашите технически възможности е нараснала повече, отколкото нашите морални способности.”
Питър Сингър (1946-) – Австралийски философ от Принстънския университет
***

„Когато бях достатъчно голям да разбера, че месото е било добито чрез убийство, аз го приех като неуместен начин за използване на нашата мощ да хванем по-слабо същество и да го осакатим. То е подобно на начина, по който хулиганите биха тормозили по-малките деца в училище.”
Ривър Финикс (1970-1993) – Американски киноактьор
***

Бихте ли изяли вашата домашна котка или бихте ли накарали психически недоразвито дете да влезе в печката? Ако не, тогава защо е в реда на нещата да се ядат крави и да се тестват продукти върху чувствителни животни? Аз вярвам, че да се извършват съзнателно действия, които причиняват или извиняват страданията, е крайно осъдително. Аз ви призовавам да бъдете състрадателни и да се отнасяте към другите така, както искате да се отнасят към вас. Ако не искате да бъдете бити, хвърлени в затвор, убивани или измъчвани, тогава вие не бива да извинявате подобно поведение спрямо никого – бил той човек или не.”

Моби (Richard Melville Hall, 1965) – Американски техно-музикант
***

„Жестокостите са не по-малки жестокости, когато се случват в лаборатории и биват наричани медицинско изследване.”

„Човешките същества са единствените животни, от които аз съм напълно и истински уплашен.”

„Средната продължителност на живота на месоядците е 63 години… Аз съм на прага на 85 и все още работя толкова упорито, колкото мога. Аз съм живял достатъчно дълго и се опитвам да умра, но просто не мога да го направя. Една единствена пържола би ме довършила, но не мога да се принудя да я погълна. Аз съм заплашен от вечен живот. Това е единственият недостатък на вегетарианството.”

„Когато човек иска да убие тигър, нарича това спорт; когато тигърът иска да убие човек, наричат това свирепост.”

 Запитали Шоу, защо не яде месо и той отговорил: „Животните са ми приятели, а аз не ям приятелите си. Това е ужасно! Не само заради страданието и смъртта на животните, а и защото хората ненужно потискат у себе си върховното си духовно съкровище – съпричастността и състраданието към всички живи същества, нам подобни, тъпчат собствените си чувства, превръщайки се в насилници. Празничен обяд – колко зловещо! Ще бъде претекст за убийството на всички тези бедни животни, птици и риби! Покорно благодаря. Ако сега, вместо банкет, организирате в моя чест пости – да кажем тържествено тридневно въздържание от трупове – бих могъл най-малкото да се престоря, че вярвам в безкористността на начинанието. Кървавите жертвоприношения, обаче, са извън кръга на моите интереси.”

Джордж Бърнард Шоу (1856-1950)
***СТАМАТМИР и ЛЮБОВ!

10-ти Юли 2016 година